Meer informatie over opleidingenUitdaging voor mensen met power!

Er ontstaat een nieuwe arbeidsmarkt voor mensen, die om uiteenlopende redenen onbetaalde arbeid willen verrichten.

  • om ervaring op te doen in de zorg
  • om de eigen CV te verrijken met werkervaring
  • om de maatschappij te dienen met kennis en vaardigheden
De zorg zal het in toenemende mate moeten hebben van mensen die (tijdelijk) onbetaalde arbeid willen verrichten. Daarom moeten ook eisen gesteld kunnen worden aan vrijwilligers. Ziehier, het uitgangspunt van de Vrijwilligers Academie Groningen. Voor een nadere kennismaking met ZINN: zie www.zinnzorg.nl

ZINN heeft gemerkt dat (ook jongere) vrijwilligers het als zeer motiverend ervaren als er aandacht wordt besteed aan opleiding. Vrijwilligers gaven aan voor ZINN te hebben gekozen vanwege de Vrijwilligers Academie.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de academie (onderdeel van Bureau Welzijn van ZINN) 050-5852146.

Vraag de actuele cursusgids 2014-2015  aan bij bureauwelzijn@zinnzorg.nl